Lể Mở Bán Giới thiệu Giai Đoạn 1 Dự án Phúc An Garden

Sáng ngày 30/06, tại trung tâm Hội nghị The Adora Luxury (TP.HCM), Tran Anh Group phối hợp cùng các đơn phân phối tổ chức thành công lễ giới thiệu giai đoạn 1 – dự án Phúc An Garden. Liên hệ: 0909 158 078

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0909 158 078