Đức Hoà Tiến Lên Thành Phố Vệ Tinh

Đức Hoà Tiến Lên Thành Phố Vệ Tinh

Quá trình đô thị hóa đang giúp cho huyện Đức Hòa (Long An) đẩy mạnh quá trình phát triển kinh tế – xã hội, vươn lên dẫn đầu trong 16 đơn vị hành chính trực thuộc tỉnh về thu ngân sách nhà nước và phát triển khu, cụm công nghiệp. Phát huy lợi thế này, Đức Hòa đang tập trung huy động mọi nguồn lực hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội tại các đô thị theo hướng đô thị xanh bền vững, đô thị thông minh, đô thị đáng sống để tiến lên đô thị vệ tinh khu vực phía Nam của Thành phố Hồ Chí Minh.

Một góc đô thị mới trên địa bàn huyện Đức Hòa xây dựng theo tiêu chí xanh bền vững, đô thị thông minh, đô thị đáng sống. Dự án Phúc an city

Đức Hòa là địa phương nằm giáp ranh với Thành phố Hồ Chí Minh, có diện tích 42.700 ha, dân số trên 315.000 người; với 17 xã và 3 thị trấn là thị trấn Hậu Nghĩa, thị trấn Đức Hòa và thị trấn Hòa Hiệp. Cơ cấu kinh tế đang chuyển dịch mạnh theo hướng công nghiệp-xây dựng, thương mại-dịch vụ và nông nghiệp, với cơ cấu tỷ trọng là 92,23%, 5,55% và 2,22%. Hiện tại, Đức Hòa có 13 khu và 20 cụm công nghiệp, với diện tích hơn 5.860 ha; 71 dự án dân cư, thương mại dịch vụ, với diện tích trên 1.500 ha.

Năm 2022, mặc dù còn ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và tình hình kinh tế, chính trị thế giới nhưng quá trình phát triển kinh tế trên địa bàn huyện phục hồi mạnh mẽ và có sự tăng trưởng khá. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) ước đạt 12,11% vượt kế hoạch Nghị quyết đề ra là 9,01%. Thu ngân sách nhà nước đạt gần 1.400 tỷ đồng.

Để xứng tầm là huyện kinh tế trọng điểm của tỉnh và tiến lên đô thị vệ tinh của các đô thị khu vực phía Nam của Thành phố Hồ Chí Minh, Đức Hòa đang quy hoạch phát triển nhiều khu đô thị sinh thái, đa chức năng phân bổ đều khắp địa bàn huyện, với quy mô 14.000 ha. Các đô thị tại các thị tứ Mỹ Hạnh, Đức Hòa Hạ, Đức Hòa Đông, Hựu Thạnh, Đức Lập, Hòa Khánh và Lộc Giang hiện là đô thị trung tâm vùng đang phát triển nhanh theo xu thế đô thị hóa từ quá trình phát triển công nghiệp, dịch vụ, thương mại của các khu, cụm công nghiệp và từ Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Chủ tịch UBND huyện Đức Hòa (Long An) Lê Trường Chinh cho biết, để trở thành thành phố vệ tinh, Đức Hòa đang tập trung xây dựng các thị trấn và các xã theo tiêu chuẩn đô thị với kết cấu hạ tầng đồng bộ, văn minh và thân thiện với môi trường gắn với việc nâng cao điều kiện sống của người dân; đảm bảo đáp ứng các tiêu chí là đô thị để xứng tầm là vai trò trung tâm động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của các vùng kinh tế trên địa bàn huyện tiến lên đô thị vệ tinh của các đô thị khu vực phía Nam của Thành phố Hồ Chí Minh.

Giải pháp thực hiện của Đức Hòa là lấy thị trấn Đức Hòa, thị trấn Hiệp Hòa kết nối với đô thị mới của Tân Mỹ vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để làm bệ phóng tiến lên đô thị vệ tinh. Tập chung điều chỉnh quy hoạch chung về việc xây dựng và phát triển đô thị trên địa bàn các xã. Trên cơ sở quy hoạch chung của xã, huyện sẽ tích hợp vào quy hoạch chung của huyện và tích hợp vào quy hoạch của tỉnh. Đối với hạ tầng giao thông, huyện đang tập trung huy động mọi nguồn lực đầu tư hệ thống giao thông đối nội. Đối với giao thông đối ngoại huyện đang tranh thủ nguồn vốn tỉnh, Trung ương để đầu tư kết nối đồng bộ với Thành phố Hồ Chí Minh.

Đây là tiền đề cho mục tiêu của Đức Hòa (Long An) đến 2025 tiến lên đô thị loại III và đến 2030 trở thành thành phố trực thuộc tỉnh và là thành phố vệ tinh của các đô thị khu vực phía Nam của Thành phố Hồ Chí Minh.

Những dự án Bất động sản khu đô thị trên địa bàn huyện Đức Hòa xây dựng theo tiêu chí xanh bền vững, đô thị thông minh, đô thị đáng sống. Được đầu tư và phát triển bởi tập đoàn BĐS Trần Anh Long An

Dự án Khu đô thị Phúc an city

Thông tin xem thêm : https://diaoctrananhland.com/du-an/phuc-an-city/

Dự án Khu đô thị Bella villa

Bella Villa

Dự án West Lakes Golf Villas

https://diaoctrananhland.com/du-an/west-lakes-golf-villas/

Dự án Mỹ Hạnh Hoàng Gia

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0909 158 078