Mặt tiền tuyến đường Tỉnh Lộ 824
 • 0
 • 0
 • 120 m²
 • 2.4 tỷ
Mặt tiền tuyến đường Tỉnh Lộ 824
 • 0
 • 0 m²
 • 300000000 VND
 • 0
 • 0
 • 0 m²
 • Liên hệ
Mặt tiền tuyến đường Tỉnh Lộ 824
 • 0
 • 0
 • 100 m²
 • 2100000000VND
Mặt tiền tuyến đường Tỉnh Lộ 824
 • 0
 • 0
 • 75 m²
 • 1750000000 VND
Mặt tiền tuyến đường Tỉnh Lộ 824
 • 0
 • 0
 • 85 m²
 • 1900000000 VND
Mặt tiền tuyến đường Tỉnh Lộ 824
 • 0
 • 0
 • 2 m²
 • 11 tr/m2
0909 158 078